Archive for the ‘Powiedz „nie” osłabieniu pamięci’ Category

Wyostrzające pamięć hormony pod lupą

O jeden krok bliżej natury od powyższych leków są „hormony na inteligencję” (smart hormones). Są to naturalnie występujące hormony, które wywierają wpływ na zdolności umysłowe. Do kategorii tej zaliczmy m.in. pregnenolon oraz DHEA. W USA są one sprzedawane bez recepty i stosowane w szeregu celów: od łagodzenia efektów zmiany stref czasowych przez pasażerów linii lotniczych […]

„Leki na inteligencję” pod lupą

Piracetam jest jednym w wielu leków zwanych nootropowymi, spokrewnionym z aminokwasem o nazwie pyroglutamat. Opublikowano wyniki ponad 150 ba­dań nad Piracetamem, w toku których lek ten wykazał się zdolnością do uspra­wniania funkcji umysłowych pod różnymi względami. Notowano poprawę pamięci, koncentracji, koordynacji i refleksu. Lek wydaje się skuteczniejszy we wczesnych stadiach zaburzeń pamięci. Badania Piracetamu ukazały […]

„Pigułki na inteligencję”

Żaden z powyższych leków nie nadaje się do zapobiegania chorobie Alzheime­ra. Opracowano jednak ponad setkę „leków na inteligencję” (tzw. smart drugs); nie ma wątpliwości, że gdy upośledzenie pamięci związane z wiekiem stanie się klasyfikowaną jednostką chorobową, środki takie będą szeroko stosowane w spo­łeczeństwie. Niektóre z nich podnoszą poziom zdolności umysłowych również u ludzi bez zdiagnozowanych […]

Główne leki na chorobę Alzheimera

Występują dwie główne klasy leków stosowanych w terapii ChA: inhibitory acetylocholinesterazy – do których zaliczamy m.in. donepezyl (Aricept), riwastygminę (Exelon) i galantaminę (Reminyl) – oraz nowszy środek, nazywany memantyną (Namenda). Leki z pierwszej grupy powstrzymują enzym acetylocholinesterazę przed rozkładaniem acetylocholiny w mózgu. Jej podniesiona koncentracja prowadzi do wzmożenia komunikacji międzykomórkowej, co w konsekwencji chwilowo łagodzi […]

Frank

Frank zwrócił się do swojego lekarza rodzinnego, mówiąc, że od trzech lat obserwu­je u siebie stałe pogarszanie się pamięci. Lekarz nie wykrył żadnych innych objawów chorobowych, ale stwierdził pewien stopień uszkodzenia pamięci bieżącej i dawnej. Wszystkie analizy krwi wypadły w normie oprócz podniesionego poziomu homocy­steiny. Badanie tomograficzne wykazało jedynie niewielkie skurczenie się mózgu bez żadnych […]

Rebecca

Rebecca zgłosiła się do swojego lekarza rodzinnego, uskarżając się na trwające od miesięcy osłabienie pamięci oraz poczucie dezorientacji. Była szczególnie zanie­pokojona, ponieważ jej ciotka cierpiała na wczesną postać choroby Alzheimera. Lekarz faktycznie stwierdził u niej znaczne problemy z pamięcią i przeprowadził pewne badania. Analiza krwi wykazała niski poziom witaminy B12, zapisano więc odpowiednie zastrzyki. Jednak […]

Claire

Claire zgłosiła się do swojego lekarza rodzinnego, uskarżając się na problemy z pa­mięcią krótkoterminową, które nasilały się od roku. Miała wówczas 70 lat. Na tym etapie nie postawiono żadnej diagnozy ani nie zalecono leczenia. Przez kolejnych 18 miesięcy jej pamięć stale pogarszała się, pacjentka udała się więc do lekarza po­nownie. Rozpoznał „zaburzenia pamięci związane z […]

Virginia

Virginia zaczęła doznawać osłabienia pamięci i koncentracji po ukończeniu 70 lat. Przekonała się też, że rośnie jej drażliwość. W wieku 77 lat zgłosiła się do ośrodka Brain Bio Centre w Londynie, gdzie przeprowadzone badania wykazały zachwia­nie równowagi neuroprzekaźników oraz biopierwiastków. Zalecono jej włączenie do diety większej ilości ziaren, pestek i orzechów, ograniczenie picia kawy oraz […]

Lilly

Lilly zaczęła cierpieć na pogarszającą się pamięć około 65. roku życia. Gdy była w wieku 70 lat, postawiono jej diagnozę choroby Alzheimera. Stawała się coraz bardziej zdezorientowana, wzburzona, nieszczęśliwa. Zdawała sobie sprawę, że dzieje się coś złego z jej mózgiem, ale odmawiała udzielenia sobie jakiejkolwiek bezpośredniej pomocy medycznej. W ciągu dwóch lat wymagała już takiej […]

Tom Warren

U Toma Warrena, liczącego sobie teraz ponad 70 łat, zdiagnozowano chorobę Alzheimera, gdy miał lat 50. Pamięć zaczęła mi słabnąć, gdy miałem 47 lat. Z trudem znajdowałem samo­chód na parkingu. Czasem nie mogłem przypomnieć sobie własnego numeru telefonu. Byłem ciągle jakby we mgle, zagubiony, zdezorientowany. Stałem się absolutnym niedorajdą. Nie byłem w stanie wykonywać swojej […]