Wyostrzające pamięć hormony pod lupą

O jeden krok bliżej natury od powyższych leków są „hormony na inteligencję” (smart hormones). Są to naturalnie występujące hormony, które wywierają wpływ na zdolności umysłowe. Do kategorii tej zaliczmy m.in. pregnenolon oraz DHEA. W USA są one sprzedawane bez recepty i stosowane w szeregu celów: od łagodzenia efektów zmiany stref czasowych przez pasażerów linii lotniczych (jet lag) po wydłużanie życia. W Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach środki te dostępne są tylko na receptę.

Choć DHEA i pregnenolon występują naturalnie, oczywiście nie czyni ich to automatycznie nieszkodliwymi. W razie potrzeby mogą być przetworzone w estrogen i testosteron. Pregnenolon może zostać przemie­niony także w progesteron i hormony nadnerczy. Mogą zatem wywierać silny skutek na równowagę hormonów seksu, jak również adrenaliny i noradrenali­ny, związanych z reakcjami stresowymi.

Niskie poziomy estrogenu, progesteronu oraz hormonów nadnerczy wiążą się z osłabieniem pamięci. Jednak próby skorygowania ich przez konwencjo­nalną hormonalną terapię zastępczą (estrogen plus progestyny) mają większe szanse podnieść ryzyko demencji niż jej zapobiec.

Zarówno poziom DHEA, jak i pregnenolonu z reguły spada wraz z wiekiem, więc, według uproszczonego poglądu, uzupełnienie ich ma zatrzymać procesy starzenia się. Kłopot w tym, że nadmierna ich obecność sprawia, iż organizmu musi się jej jakoś pozbyć. W tym przypadku więcej niekoniecznie oznacza lepiej. Choć są to środki potencjalnie pożyteczne dla osób z niedoczynnością nadner­czy, problemami z cukrem we krwi i zachwianiem równowagi hormonalnej, nie są jednak zalecane w celu suplementacji – chyba że pod kontrolą lekarza.

Należy wykonywać analizy przed leczeniem i w jego trakcie, by określić, czy występuje niedobór – wówczas bowiem korekta zapewne poprawi zdolności umysłowe. Im jesteś starszy, tym większe prawdopodobieństwo niskiego pozio­mu tych hormonów. Z tego powodu wielu Amerykanów bierze codziennie w for­mie suplementów 25 mg pregnenolonu lub 15 mg DHEA. Nierozsądne byłoby przyjmowanie wyższych dawek bez wykonania odpowiednich badań. Środki te należy zażywać rano przed śniadaniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.